Samliv & Arv - Lille beslutning - stor betydning

Indlæser ...

+45 70 40 41 22 info@samlivogarv.dk

Opret et testamente for samlevende

Når I ønsker at oprette et testamente som samlevende betyder det, at testamentet tager stilling til arvefordelingen efter begge Jeres boer. Når I bestiller et testamente kan I vælge én af to fremgangsmåder. I kan vælge at besvare nogle overordnede punkter, ved at klikke på start nedenfor. Alternativt kan I vælge at bestille dokumentet via vores webshop, som I kan tilgå ved at klikke på ”webshop” nedenfor. Ved bestilling gennem vores webshop sørger vi for at ringe op til Jer, og stille alle relevante spørgsmål. Uanset bestillingsmåden vil vi udarbejde et udkast, som vi fremsender til Jeres e-mail. Dernæst ringer vi til Jer med henblik på en telefonisk gennemgang, hvor vi sammen retter alt til. Vi guider Jer igennem hele processen og er tilgængelige på både chat, mail og telefon.


Testamente til samlevende

1. Hvordan er samlevendes arveret uden et testamente?

Som ugifte samlevende har I ingen legal arveret efter hinanden. Dette betyder, at I ikke arver hinanden med mindre i har oprettet et testamente. Mange danskere har det indtryk, at man som samlevende opnår arveret efter hinanden hvis man har boet sammen i mere end to år, eller har børn sammen. Dette indtryk er meget forkert og resulterer desværre i, at længstlevende samlever er nødt til at flytte fra hus og hjem for at betale de legale arvinger deres arv.

De konsekvenser der er for længstlevende samlever er meget store, idet I absolut ingen legal arveret har efter hinanden. Afdøde samlevers formue vil derfor tilfalde afdødes børn, forældre, søskende, bedsteforældre, onkler og tanter eller staten – dog aldrig samleveren.

2. Hvordan kan ugifte samlevende arve efter hinanden?

Ved at oprette et testamente kan I som ugifte samlevende tildele hinanden den arveret, som arveloven ikke giver Jer. Det er meget ligetil, at oprette et testamente når man samarbejder med de rigtige. Vi anbefaler derfor alle samlevende at oprette et testamente og beskytte og sikrer hinanden på bedste vis.

3. Hvilke typer testamenter kan vi oprette som ugifte samlevende?

Som samlevende findes der to forskellige typer testamente. Der findes et udvidet samlevertestamente, som giver en samlevende mange af de samme rettigheder som ægtefæller.
Den anden type er et gensidigt samlevertestamente, hvor I kan lade hinanden arve mest muligt, men dog ikke tildele hinanden de ægtefællelignende rettigheder.

4. Hvad er et udvidet samlevertestamente?

Et udvidet samlevertestamente er en testamenteform, der tildeler de samlevende en stor del af de rettigheder, som ellers reserveres til ægtefæller.

4.1. Hvilke krav skal opfyldes for at kunne lave et udvidet samlevertestamente

For at kunne udarbejde et udvidet samlevertestamente skal I opfylde mindst én af nedenstående betingelser:

 • For at kunne udarbejde et udvidet samlevertestamente skal I opfylde mindst én af nedenstående betingelser:
 • I skal have barn sammen, vente barn sammen eller tidlige have haft, eller have ventet, barn sammen.

Der må derudover ikke være noget, der juridisk betyder I ikke kan indgå et lovligt ægteskab.

4.2. Fordele ved et udvidet samlevertestamente

Fordelene ved et udvidet samlevertestamente er, at I får mange af de samme rettigheder som ægtefæller har. Dette omfatter blandt andet retten til at være tvangsarving, samt retten til at overtage sædvanlig bolig og indbo, og meget meget mere.

5. Hvad er et gensidigt samlevertestamente?

I et gensidigt samlevertestamente kan I tildele hinanden den størst mulige del af arven. Denne testamentetype giver Jer ikke mulighed for at give hinanden ægtefællelignende rettigheder. Til gengæld er der ikke nogle krav, som I skal opfylde for at kunne oprette et gensidigt samlevertestamente.

6. Hvilken arveafgift betaler ugifte samlevere?

Hvor meget I som samlevende skal betale i arveafgift afhænger af, hvor længe I har boet sammen på samme folkeregisteradresse.

 • Samlevende, der har boet sammen i mindre end to år skal betale 36,25 % i arveafgift.
 • Samlevende, der har boet sammen i mere end to år skal betale 15 % i arveafgift. De første 289.000 kr. (2018), som der arves, er dog afgiftsfrie.

7. Hvad kan vi tage stilling til i et testamente?

I et testamente kan I tage stilling til mange forskellige forhold, der er relevante for arven og Jeres arvinger.

 • I kan bestemme hvem, der skal arve efter Jer, og I kan begrænse de arvingers arv, som I ønsker.
 • I kan beskytte hvordan arven efter Jer skal fordeles. Både hvordan arven efter førstafdøde skal fordeles, hvordan arven efter længstlevende skal fordeles, samt hvordan arven skal fordeles såfremt I afgår ved døden samtidig.
 • I samlevertestamentet kan I gøre Jeres arvingers arv til særeje. Dette betyder, at den arv, der tilfalder Jeres arvinger ikke skal deles med Jeres arvingers respektive ægtefæller. Når I gør arven til særeje kan I vælge tre forskellige særejeformer.
  • Skilsmissesæreje, hvor arven er særeje i tilfælde af separation og skilsmisse, men delingsformue i tilfælde af død.
  • Fuldstændigt særeje, hvor arven er særeje ved både separation og skilsmisse og ved død
  • Kombinationssæreje, hvor arven er særeje i tilfælde af separation og skilsmisse, og særeje i tilfælde af, at Jeres arving overlever sin ægtefælle
 • I kan bestemme, hvem der skal arve, hvis en arving er afgået ved døden. Det hænder, at en arving er afgået ved døden før testator. Derfor kan det være en god ide, at indsætte en subsidiær arving. På denne måde er det fortsat Jer, der tager stilling til arvens fordeling.
 • Når I fordeler arven gøres dette ofte ved at anvende brøkdele eller procenter. Der kan dog være aktiver, som I ønsker skal tilfalde en bestemt arving. I har mulighed for at nævne specifikke aktiver og bestemme hvem de skal tilfalde. Det kan eksempelvis være et smykke, et maleri, en frimærkesamling eller andet.

8. Hvilke former for testamente findes der?

Når I er færdige med udarbejdelsen af testamentet skal det underskrives for at være gyldigt. Det er dog ikke tilstrækkeligt, at I underskriver det alene. I skal enten underskrive det foran to vidner eller foran en notar.
Fordelen ved et vidnetestamente er, at det er nemt da det bare skal underskrives foran to vilkårlige vidner. De eneste krav der er til vitterlighedsvidnerne er, at de er myndige og ikke selv har en økonomisk interesse i testamentet.

Et notartestamente er en mere sikker måde, at gøre testamentet gyldigt på. Her underskriver I testamentet foran en notar ved den lokale byret. Notaren opkræver 300 kr. for at bevidne underskriften. Den største fordel ved et notartestamente er, at notaren opbevarer et kopi af testamentet i deres arkiver. I er dermed sikre på, at testamentet ser dagens lys og ønskerne deri dermed bliver efterlevet.

9. Kan et børnetestamente inkluderes i testamentet?

I kan godt inkludere et børnetestamente i Jeres testamente. Såfremt I har yngre børn anbefaler vi, at I inkluderer et børnetestamente i Jeres testamente. I kan læse mere om børnetestamenter ved at klikke her.

10. Kan et testamente ændres eller tilbagekaldes?

Et testamente kan til hver en tid ændres eller tilbagekaldes. Måden hvorpå ændringen eller tilbagekaldelsen skal ske, skal være overensstemmende med måden hvorpå det tidligere blev gjort gyldigt.

Dette betyder, at i tilfælde af, at Jeres testamente er et vidnetestamente skal I blot destruere testamentet, som I selv er i besiddelse af.
Er det derimod et notartestamente skal I ændre eller tilbagekalde testamentet foran notaren i den lokale byret.

11. Hvordan kommer vi i gang?

For at påbegynde udarbejdelsesprocessen kan I vælge Imellem to forskellige fremgangsmåder.

 1. I kan vælge at udfylde vores formular, hvor vi stiller Jer nogle overordnede spørgsmål. Spørgsmålene er blot for, at vi har en ide om hvad det er I ønsker at opnå med testamentet. Skulle I ændre mening vedrørende til- og fravalg i testamentet under processen, kan vi altid foretage disse ændringer under telefoniske samtaler og via mail.
 2. I kan vælge at bestille det ønskede dokument via vores webshop. Her vælger I blot dokumentet og indtaster kontaktoplysningerne. Dernæst kontakter jeg Jer telefonisk og stiller alle relevante spørgsmål.

Uanset hvilken fremgangsmåde I vælger vil vi udarbejde et udkast på baggrund af Jeres besvarelser, og fremsende dette udkast til Jer. I forbindelse med fremsendelsen af udkastet vil vi forsøge at aftale et tidspunkt, hvor vi kan ringe til Jer. Formålet med en telefoniske samtale er, at vi dels ønsker at gennemgå indholdet i testamentet med Jer, og dels ønsker at tage en generel snak om Jeres ønsker til testamentet.

Sammen sørger vi for at foretage alle ændringer og tilføjelser, der måtte være. Dernæst fremsender vi en revideret version af testamentet. Når I godkender testamentet i sin helhed sørger vi for at fremsende den endelige version, samt al information vedrørende processen foran vidnerne eller mødet foran notaren.

Vi guider Jer således fra første kontakt og indtil alt er afsluttet og gyldigt.

Indkøbskurv
Du har ingen produkter i din kurv!
Subtotal
0,00 DKK
Total
0,00 DKK
Fortsæt med at handle