Samliv & Arv - Lille beslutning - stor betydning

Indlæser ...

+45 70 40 41 22 info@samlivogarv.dk

Opret et alene testamente

Et testamente som alene betyder, at selve testamentet udelukkende skal fordele boet efter en enkelt person. Det henviser således ikke nødvendigvis til din civilstatus. Når du bestiller et testamente kan du vælge én af to fremgangsmåder. Du kan vælge at besvare nogle overordnede punkter, ved at klikke på start nedenfor. Alternativt kan du vælge at bestille dokumentet via vores webshop, som du kan tilgå ved at klikke på ”webshop” nedenfor. Ved bestilling gennem vores webshop sørger vi for at ringe op til dig, og stille alle relevante spørgsmål. Uanset bestillingsmåden vil vi udarbejde et udkast, som vi fremsender til din e-mail. Dernæst ringer vi til dig med henblik på en telefonisk gennemgang, hvor vi sammen retter alt til. Vi guider dig igennem hele processen og er tilgængelige på både chat, mail og telefon.


Testamente som enlig, enke eller enkemand

1. Hvem kan oprette et testamente som enlig, enke eller enkemand?

Alle kan oprette et testamente alene. Denne testamentetype signalerer ikke nødvendigvis din civilstatus, men derimod blot at testamentet kun skal omhandle arvefordelingen efter dig. Du kan således være gift, og alligevel oprette et testamente alene.

2. Hvordan fordeles arven efter mig?

Såfremt du ikke har oprettet et testamente vil boet efter dig blive fordelt efter arvelovens standardiserede arvefordeling. Ifølge arveloven vil boet efter dig blive fordelt til en af de tre nedenstående grupper.

 1. Som udgangspunkt tilfalder dit bo din ægtefælle og/eller dine børn. Såfremt du ikke har hverken en ægtefælle eller børn, vil boet i stedet tilfalde gruppe 2.
 2. Denne gruppe er dine forældre. 50 % tilfalder din mor og 50 % tilfalder din far. I det tilfælde, at én eller begge dine forældre er afgået ved døden, vil boet i stedet tilfalde dine forældres børn til ligedeling. Har du hverken levende forældre eller søskende vil boet i stedet tilfalde gruppe 3.
 3. Denne gruppe omfatter dine bedsteforældre. I tilfælde af at dine bedsteforældre ikke lever længere vil formuen i stedet tilfalde deres børn. Lever disse heller ikke vil formuen i stedet tilfalde staten.

Uden et testamente risikerer du således, at dit bo, og dermed din formue, tilfalder staten. Dette kan du undgå ved at oprette et testamente, hvor du tager stilling til, hvem der skal arve efter dig.

3. Hvordan fordeles arven for en enlig uden livsarvinger?

Når du ikke har et testamente som enlig uden livsarvinger, vil den formue med stor sandsynlighed tilfalde staten. Dette kan du undgå ved at oprette et testamente, hvor du tager stilling til, hvem der skal arve efter dig. Du kan vælge personer og du kan også vælge forskellige velgørende organisationer.

4. Hvem må arve efter mig?

Du har retten til at bestemme hvad der skal ske med din formue. Dette betyder, at du kan indsætte de arvinger, som du ønsker. Der er således intet krav om, at arvingen skal være i din familie.

Såfremt du har en ægtefælle eller børn har disse ret til tvangsarv, som udgør 25 % af dit bo. De øvrige 75 % kaldes friarven, og disse kan du råde over som du ønsker i testamentet. Har du hverken en ægtefælle eller børn har du 100 % råderet over boet; både hvem der skal arve og hvordan arven skal fordeles.

5. Hvad kan man tage stilling til i et testamente?

I et testamente kan du tage stilling til mange forskellige forhold, der er relevante for arven og dine arvinger.

 • Du kan bestemme hvem, der skal arve efter dig, og du kan begrænse de arvingers arv, som du ønsker.
 • Du kan bestemme hvordan arven efter dig skal fordeles.
 • I testamentet kan du gøre dine arvingers arv til særeje. Dette betyder, at den arv, der tilfalder dine arvinger ikke skal deles med dine arvingers respektive ægtefæller. Når du gør arven til særeje kan du vælge tre forskellige særejeformer.
  • Skilsmissesæreje, hvor arven er særeje i tilfælde af separation og skilsmisse, men delingsformue i tilfælde af død.
  • Fuldstændigt særeje, hvor arven er særeje ved både separation og skilsmisse og ved død
  • Kombinationssæreje, hvor arven er særeje i tilfælde af separation og skilsmisse og særeje i tilfælde af, at din arving overlever sin ægtefælle
 • Du kan bestemme, hvem der skal arve, hvis en arving er afgået ved døden. Det hænder, at en arving er afgået ved døden før testator. Derfor kan det være en god ide, at indsætte en subsidiær arving. På denne måde er det fortsat dig, der tager stilling til arvens fordeling.
 • Når du fordeler arven gøres dette ofte ved at anvende brøkdele eller procenter. Der kan dog være aktiver, som du ønsker skal tilfalde en bestemt arving. Du har mulighed for at nævne specifikke aktiver og bestemme hvem de skal tilfalde. Det kan eksempelvis være et smykke, et maleri, en frimærkesamling eller andet.

6. Hvilke former for testamente findes der?

Når du er færdig med udarbejdelsen af testamentet skal det underskrives for at være gyldigt. Det er dog ikke tilstrækkeligt, at du underskriver det alene. Du skal enten underskrive det foran to vidner eller foran en notar.

Fordelen ved et vidnetestamente er, at det er nemt, da det bare skal underskrives foran to vilkårlige vidner. De eneste krav der er til vitterlighedsvidnerne er, at de er myndige og ikke selv har en økonomisk interesse i testamentet.

Et notartestamente er en mere sikker måde, at gøre testamentet gyldigt på. Her underskriver du testamentet foran en notar ved den lokale byret. Notaren opkræver 300 kr. for at bevidne underskriften. Den største fordel ved et notartestamente er, at notaren opbevarer et kopi af testamentet i deres arkiver. Du er dermed sikker på, at testamentet ser dagens lys og ønskerne deri dermed bliver efterlevet.

7. Kan et børnetestamente inkluderes i testamentet?

Du kan godt inkludere et børnetestamente i dit testamente. Såfremt du har yngre børn anbefaler vi, at du inkluderer et børnetestamente i dit testamente. Du kan læse mere om børnetestamenter ved at klikke her.

8. Kan et testamente ændres eller tilbagekaldes?

Et testamente kan til hver en tid ændres eller tilbagekaldes. Måden hvorpå ændringen eller tilbagekaldelsen skal ske, skal være overensstemmende med måden hvorpå det tidligere blev gjort gyldigt.

Dette betyder, at i tilfælde af, at dit testamente er et vidnetestamente skal du blot destruere testamentet, som du selv er i besiddelse af.

Er det derimod et notartestamente skal du ændre eller tilbagekalde testamentet foran notaren i den lokale byret.

9. Hvordan kommer vi i gang?

For at påbegynde udarbejdelsesprocessen kan du vælge Imellem to forskellige fremgangsmåder.

 1. Du kan vælge at udfylde vores formular, hvor vi stiller dig nogle overordnede spørgsmål. Spørgsmålene er blot for, at vi har en ide om hvad det er du ønsker at opnå med testamentet. Skulle du ændre mening vedrørende til- og fravalg i testamentet under processen, kan vi altid foretage disse ændringer under telefoniske samtaler og via mail.
 2. Du kan vælge at bestille det ønskede dokument via vores webshop. Her vælger du blot dokumentet og indtaster kontaktoplysningerne. Dernæst kontakter jeg dig telefonisk og stiller alle relevante spørgsmål.

Uanset hvilken fremgangsmåde du vælger vil vi udarbejde et udkast på baggrund af dine besvarelser, og fremsende dette udkast til dig. I forbindelse med fremsendelsen af udkastet vil vi forsøge at aftale et tidspunkt, hvor vi kan ringe til dig. Formålet med en telefoniske samtale er, at vi dels ønsker at gennemgå indholdet i testamentet med dig, og dels ønsker at tage en generel snak om dine ønsker til testamentet.

Sammen sørger vi for at foretage alle ændringer og tilføjelser, der måtte være. Dernæst fremsender vi en revideret version af testamentet. Når du godkender testamentet i sin helhed sørger vi for at fremsende den endelige version, samt al information vedrørende processen foran vidnerne eller mødet foran notaren.

Vi guider dig således fra første kontakt og indtil alt er afsluttet og gyldigt.

Indkøbskurv
Du har ingen produkter i din kurv!
Subtotal
0,00 DKK
Total
0,00 DKK
Fortsæt med at handle