Samliv & Arv - Lille beslutning - stor betydning

Indlæser ...

+45 70 40 41 22 info@samlivogarv.dk

Opret et testamente for ægtefæller

Når I opretter et testamente som ægtefæller betyder det, at testamentet tager stilling til arvefordelingen efter begge Jeres boer. Vi kan i testamentet indskrive Jeres ønskede arvefordelinger, hvorvidt I ønsker at sidde i uskiftet bo og mange andre emner. Når I bestiller et testamente kan I vælge én af to fremgangsmåder. I kan vælge at besvare nogle overordnede punkter, ved at klikke på ”start” nedenfor. Alternativt kan I vælge at bestille dokumentet via vores webshop, som I kan tilgå ved at klikke på ”webshop” nedenfor. Ved bestilling gennem vores webshop sørger vi for at ringe op til Jer, og stille alle relevante spørgsmål. Uanset bestillingsmåden vil vi udarbejde et udkast, som vi fremsender til Jeres e-mail. Dernæst ringer vi til Jer med henblik på en telefonisk gennemgang, hvor vi sammen retter alt til. Vi guider Jer igennem hele processen og er tilgængelige på både chat, mail og telefon.


Testamente til ægtefæller

1. Hvordan er ægtefællers arveret uden et testamente?

Uanset om man har oprettet et testamente eller ikke, har man som ægtefælle ret til at arve efter hinanden. Denne arveret fremgår af Arveloven, hvor længstlevende ægtefælle modtager 50 % af boet efter den afdøde ægtefælle. De øvrige 50 % tilfalder afdøde ægtefælles børn.

I det tilfælde, at førstafdøde ægtefælle ikke havde nogle børn, vil længstlevende ægtefælle blive tildelt hele boet.

2. Hvorfor bør vi oprette et testamente som ægtefæller?

Der er nogle ægtefæller, som fravælger at oprette et testamente. Årsagen til fravalget er ofte, at de føler sig sikrede grundet arvelovens iagttagelse af ægtefællernes indbyrdes arveret. Desværre er mange ægtefæller ikke klar over, at arveretten kun omhandler 50 % af afdødes bo. De resterende 50 % tilfalder afdødes børn, hvorfor man som længstlevende ægtefælle kan

være nødt til at flytte fra hus og hjem for at betale arvingerne deres retmæssige arv. Denne risiko kan undgås ved at oprette et testamente, hvor I tildeler hinanden den størst mulige del af formuen og dermed begrænser børnene til deres tvangsarv efter førstafdøde ægtefælle.

Derudover kan I med testamentet bestemme adskillige andre ting, som har betydning for arvefordelingen, som I kan se ved at klikke her.

3. Hvad betyder uskiftet bo?

Uskiftet bo betyder, at længstlevende ægtefæller beholder råderetten og forpligtelserne over hele boet. Dette betyder, at den opgørelse af afdødes bo, der normalt igangsættes ved en persons død udsættes. Derudover bliver der ikke uddelt nogen arv til arvinger -uanset om de er tvangsarvinger.

4. Kan vi sidde i uskiftet bo efter hinanden?

Hvorvidt I kan sidde i uskiftet bo efter hinanden afhænger af, hvordan Jeres specifikke situation er.

Såfremt I kun har fælles børn, vil I automatisk have retten til at sidde i uskiftet bo efter hinanden. Årsagen hertil er, at fælles børn ikke skal give samtykke til, at I kan sidde i uskiftet bo. Dette betyder samtidig, at fælles børn ikke kan modsige sig, at I sidder i uskiftet bo efter hinanden.

Såfremt I har ikke-fælles børn, skal disse give samtykke til at I kan sidde i uskiftet bo efter hinanden. Vi anbefaler, at dette samtykke indhentes på forhånd gennem en forhåndssamtykkeerklæring. Vi anbefaler, at samtykket indhentes på forhånd, idet langt færre børn afviser at give samtykke, nå I beder om det mens begge parter lever. Vi kan være behjælpelige med udarbejdelsen af Jeres forhåndssamtykkeerklæringer samtidig med, at vi udarbejder Jeres testamente. Vi kan således sikre alle relevante aspekter af Jeres liv.

5. Kan vi gøre en livsarving arveløs?

Såfremt livsarvingen er tilknyttet til Jer, enten biologisk eller adopteret, kan I ikke gøre denne arveløs. I har dog mulighed for, at begrænse livsarvingens arv til tvangsarven. Dermed sikrer I, at den størst mulige del af formuen tilfalder ”de rigtige”.

6. Hvilken arveafgift betaler ægtefæller?

Som ægtefæller betaler man 0 % i arveafgift uanset arvens størrelse.

7. Hvad kan vi tage stilling til i et testamente?

I et testamente kan I tage stilling til mange forskellige forhold, der er relevante for arven og Jeres arvinger.

 • I kan bestemme hvem, der skal arve efter Jer, og I kan begrænse de arvingers arv, som I ønsker.
 • I kan beskytte hvordan arven efter Jer skal fordeles. Både hvordan arven efter førstafdøde skal fordeles, hvordan arven efter længstlevende skal fordeles, samt hvordan arven skal fordeles såfremt I afgår ved døden samtidig.
 • I testamentet kan I gøre Jeres arvingers arv til særeje. Dette betyder, at den arv, der tilfalder Jeres arvinger ikke skal deles med Jeres arvingers respektive ægtefæller. Når I gør arven til særeje kan I vælge tre forskellige særejeformer.
  • Skilsmissesæreje, hvor arven er særeje i tilfælde af separation og skilsmisse, men delingsformue i tilfælde af død.
  • Fuldstændigt særeje, hvor arven er særeje ved både separation og skilsmisse og ved død
  • Kombinationssæreje, hvor arven er særeje i tilfælde af separation og skilsmisse, og særeje i tilfælde af, at Jeres arving overlever sin ægtefælle
 • I kan bestemme, hvem der skal arve, hvis en arving er afgået ved døden. Det hænder, at en arving er afgået ved døden før testator. Derfor kan det være en god ide, at indsætte en subsidiær arving. På denne måde er det fortsat Jer, der tager stilling til arvens fordeling.
 • Når I fordeler arven gøres dette ofte ved at anvende brøkdele eller procenter. Der kan dog være aktiver, som I ønsker skal tilfalde en bestemt arving. I har mulighed for at nævne specifikke aktiver og bestemme hvem de skal tilfalde. Det kan eksempelvis være et smykke, et maleri, en frimærkesamling eller andet.

8. Hvilke former for testamente findes der?

Når I er færdige med udarbejdelsen af testamentet skal det underskrives for at være gyldigt. Det er dog ikke tilstrækkeligt, at I underskriver det alene. I skal enten underskrive det foran to vidner eller foran en notar.

Fordelen ved et vidnetestamente er, at det er nemt da det bare skal underskrives foran to vilkårlige vidner. De eneste krav, der er til vitterlighedsvidnerne er, at de er myndige og ikke selv har en økonomisk interesse i testamentet.

Et notartestamente er en mere sikker måde, at gøre testamentet gyldigt på. Her underskriver I testamentet foran en notar ved den lokale byret. Notaren opkræver 300 kr. for at bevidne underskriften. Den største fordel ved et notartestamente er, at notaren opbevarer et kopi af testamentet i deres arkiver. I er dermed sikre på, at testamentet ser dagens lys og ønskerne deri dermed bliver efterlevet.

9. Kan et børnetestamente inkluderes i testamentet?

I kan godt inkludere et børnetestamente i Jeres testamente. Såfremt I har yngre børn anbefaler vi, at I inkluderer et børnetestamente i Jeres testamente. I kan læse mere om børnetestamenter ved at klikke her.

10. Kan et testamente ændres eller tilbagekaldes?

Et testamente kan til hver en tid ændres eller tilbagekaldes. Måden hvorpå ændringen eller tilbagekaldelsen skal ske, skal være overensstemmende med måden hvorpå det tidligere blev gjort gyldigt.

Dette betyder, at i tilfælde af, at Jeres testamente er et vidnetestamente skal I blot destruere testamentet, som I selv er i besiddelse af.

Er det derimod et notartestamente skal I ændre eller tilbagekalde testamentet foran notaren i den lokale byret.

11. Hvordan kommer vi i gang?

For at påbegynde udarbejdelsesprocessen kan I vælge Imellem to forskellige fremgangsmåder.

 1. I kan vælge at udfylde vores formular, hvor vi stiller Jer nogle overordnede spørgsmål. Spørgsmålene er blot for, at vi har en ide om hvad det er I ønsker at opnå med testamentet. Skulle I ændre mening vedrørende til- og fravalg i testamentet under processen, kan vi altid foretage disse ændringer under telefoniske samtaler og via mail.
 2. I kan vælge at bestille det ønskede dokument via vores webshop. Her vælger I blot dokumentet og indtaster kontaktoplysningerne. Dernæst kontakter jeg Jer telefonisk og stiller alle relevante spørgsmål.

Uanset hvilken fremgangsmåde I vælger vil vi udarbejde et udkast på baggrund af Jeres besvarelser, og fremsende dette udkast til Jer. I forbindelse med fremsendelsen af udkastet vil vi forsøge at aftale et tidspunkt, hvor vi kan ringe til Jer. Formålet med en telefoniske samtale er, at vi dels ønsker at gennemgå indholdet i testamentet med Jer, og dels ønsker at tage en generel snak om Jeres ønsker til testamentet.

Sammen sørger vi for at foretage alle ændringer og tilføjelser, der måtte være. Dernæst fremsender vi en revideret version af testamentet. Når I godkender testamentet i sin helhed sørger vi for at fremsende den endelige version, samt al information vedrørende processen foran vidnerne eller mødet foran notaren.

Vi guider Jer således fra første kontakt og indtil alt er afsluttet og gyldigt.

Indkøbskurv
Du har ingen produkter i din kurv!
Subtotal
0,00 DKK
Total
0,00 DKK
Fortsæt med at handle