Samliv & Arv - Lille beslutning - stor betydning

Indlæser ...

+45 70 40 41 22 info@samlivogarv.dk

Opret et børnetestamente

Når du opretter et børnetestamente betyder det, at du tager stilling til, hvem der skal være værger for dine børn såfremt du afgår ved døden. Et børnetestamente kan være et selvstændigt dokument, men kan også inkluderes i et generelt testamente. Når du bestiller et testamente kan du vælge én af to fremgangsmåder. Du kan vælge at besvare nogle overordnede punkter, ved at klikke på start nedenfor. Alternativt kan du vælge at bestille dokumentet via vores webshop, som du kan tilgå ved at klikke på ”webshop” nedenfor. Ved bestilling gennem vores webshop sørger vi for at ringe op til dig, og stille alle relevante spørgsmål. Uanset bestillingsmåden vil vi udarbejde et udkast, som vi fremsender til din e-mail. Dernæst ringer vi til dig med henblik på en telefonisk gennemgang, hvor vi sammen retter alt til. Vi guider dig igennem hele processen og er tilgængelige på både chat, mail og telefon.


Børnetestamente

Et børnetestamente er et dokument, der bliver relevant såfremt du afgår ved døden inden dine børn bliver myndige. I et børnetestamente skriver du hvem du anser for bedst egnede til at være værge(r) for dine børn, og varetage dine børns behov. Ved at oprette et børnetestamente tager du stilling til en situation, som du naturligvis aldrig håber bliver relevant. Det er dog uhyre vigtigt, at du alligevel tager stilling til scenariet for dine børns skyld.

1. Hvornår bør jeg lave et børnetestamente?

Der er flere forskellige situationer, hvor det er relevant at oprette et børnetestamente. I det tilfælde, at du er syg og usikker på hvor længe du overlever, er det helt bestemt en god idé at oprette et børnetestamente.

Hvis du bliver udsat for en alvorlig ulykke er det ydermere vigtigt, at have oprettet et børnetestamente. Det er dog de færreste, der på forhånd er bekendte med, at de vil blive udsat for en ulykke. Netop derfor anbefaler vi, at alle med yngre børn udarbejder et børnetestamente.

Siden fremtiden er usikker er det meget vigtigt, at du sikrer dine børn og deres fremtid. Såfremt du en dag ikke længere er her til at passe på dine børn, er et børnetestamente din mulighed for at passe på dem så godt som muligt.

2. Hvad sker der, hvis jeg ikke har et?

Det er altid Statsforvaltningen, der træffer afgørelse om, hvor børnene skal bo, såfremt børnenes forældremyndighedsindehavere afgår ved døden.

I det tilfælde, at du ikke har oprettet et børnetestamente, har Statsforvaltningen ikke dette at tage til efterretning. Statsforvaltningen får med højeste sandsynlighed oplysninger fra mange af Jeres efterladte, men Statsforvaltningen får ikke oplysninger fra de personer, der ved bedst; nemlig børnenes forældre.

Vi anbefaler, at alle med yngre børn opretter et børnetestamente. Du håber naturligvis ikke, at det nogensinde bliver relevant. Børnetestamentet er dog stadig uhyre vigtigt at have som en sikring, i tilfælde af, at uheldet skulle være ude.

3. Er det juridisk bindende?

Et børnetestamente er ikke juridisk bindende. Det er dog et dokument, som Statsforvaltningen skal følge, med mindre noget direkte taler imod det. Det er derfor en meget god idé, at du som forælder skriver hvem, der er bedst egnede som værger og hvorfor de er bedst egnede.

4. Hvad står der i et børnetestamente?

I et børnetestamente kan du skrive hvem du anser for bedst egnet til at være værge for dine børn, samt hvem du anser for næstbedst egnet. Derudover kan du begrunde, hvorfor du anser netop disse personer som mest egnede. I denne forbindelse vil du komme ind på emner såsom tilknytning til barnet, barnets tryghed og værgens evner til at varetage børnenes behov.

Udover at nævne hvem du ønsker som værge, samt hvorfor, kan du vælge at tildele værgen et månedligt rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet kan du tildele værgen, hvis du ønsker at mindske den økonomiske last, der vil komme med værgerollen.

Der er mange, der væger at tildele et månedligt rådighedsbeløb, men der er mindst lige så mange, der vælger at undlade det. Det som du skal være opmærksom på er, at rådighedsbeløbet tages ud af dine børns arv. Dette betyder, at desto mere værgen modtager i rådighedsbeløb, desto mindre er der til dine børn når de er myndige og berettigede til at få arven udbetalt..

Såfremt du ønsker at tildele værgen et månedligt rådighedsbeløb skal du beslutte størrelsen på beløbet. Det er udelukkende en beslutning, som du selv træffer og det indskrives direkte i børnetestamentet.

5. Hvem kan indsættes som værger?

Den eller de personer, som du anser for bedst egnet til at varetage dine børns behov, kan du indsætte som ønskede værge(r). Der er ikke et krav om, at værgerne er børnenes familie enten biologisk eller adopteret. Når du opretter et børnetestamente skal du være opmærksom på, at det ikke er juridisk bindende. Derfor skal dine valg og begrundelser være saglige.

Statsforvaltningen vil placere børnene der, hvor de mener det er i børnenes tarv at være. Som forælder er det dig, der bedst ved hvad der er i dine børns tarv.

Sørg derfor for at begrunde dine valg og, om nødvendigt, hvorfor der er andre personer, der ikke bør overvejes af Statsforvaltningen. Når du vælger værger kan du indsætte en person eller et par som værger. Du kan vælge både en 1. prioritet og en 2. prioritet. Dette er en god idé, i det tilfælde, at din 1. prioritet ikke kan eller vil påtage sig rollen.

6. Skal man have fælles forældremyndighed?

For at oprette et børnetestamente bør begge forældremyndighedsindehavere være enige i indholdet, samt underskrive. Når I har fælles forældremyndighed, og den ene af Jer afgår ved døden, så vil den anden forældre modtage den fulde forældremyndighed. Det er således kun relevant, at I nedskriver hvem der skal være værge såfremt I begge afgår ved døden inden Jeres børn bliver myndige.
Hvis du har den fulde forældremyndighed er det suverænt dig, der skal oprette og underskrive børnetestamente. Her skal barnets anden biologiske forælder hverken inddrages eller underskrive.

7. Hvad hvis din sambo har et barn?

Såfremt din sambo/samlevende har et barn, som ikke tilhører dig enten biologisk eller gennem adoption, er det ikke sikkert du bliver værge for barnet, hvis din sambo afgår ved døden. Statsforvaltningen inddrager forskellige aspekter i deres overvejelser, når de forsøger at finde ud af, hvad der er bedst for barnet.
Såfremt barnet har en anden forældre, som har del i forældremyndigheden, vil barnet med stor sandsynlighed tilfalde denne forælder. Såfremt du og din sambo har et ønske om, at du i stedet skal have forældremyndigheden anbefaler vi, at I tager en samtale med den anden forældremyndighedsindehaver.

8. Hvordan gøres et børnetestamente gyldigt?

Et børnetestamente kan gøres gyldigt enten foran to vidner eller foran en notar.

Et vidnebørnetestamente har den fordel, at det kan gøres gyldigt uden omkostninger. Det er samtidig nemt at gøre gyldigt, idet du blot skal underskrive børnetestamentet foran to vitterlighedsvidner, som også skal underskrive børnetestamentet. Ulempen ved et vidnebørnetestamente er, at det er dit ansvar at opbevare det. Dette betyder, at såfremt børnetestamentet forputter sig i en skuffe så vil dine ønsker aldrig blive hørt.

Et notarbørnetestamente har den fordel, at notaren opbevarer et eksemplar af børnetestamentet i deres arkiver. Dette betyder, at du er sikke på, at det ser dagens lys såfremt det nogensinde skulle blive relevant. Den eneste ulempe ved et notarbørnetestamente er, at det koster 300 kr., som betales direkte til notaren i forbindelse med underskriften.

Vi anbefaler altid, at du opretter børnetestamentet som et notarbørnetestamente, da det tilbyder større sikring for dig og dine børn.

9. Kan jeg fortryde et børnetestamente?

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde børnetestamentet. Ændringen eller tilbagekaldelsen skal ske på samme måde som børnetestamentet blev gjort gyldigt.

Såfremt du underskrev børnetestamentet foran vidner skal børnetestamentet blot destrueres.

Et børnetestamente, som er underskrevet foran en notar skal tilbagekaldes foran en notar.

10. Kan et børnetestamente inkluderes i et almindeligt testamente?

Dit børnetestamente kan sagtens blive inkluderet i dit almindelige testamente, hvor du tager stilling til arvinger samt arvefordelingen.

11. Hvordan kommer jeg i gang?

For at påbegynde udarbejdelsesprocessen kan du vælge Imellem to forskellige fremgangsmåder.

  1. Du kan vælge at udfylde vores formular, hvor vi stiller dig nogle overordnede spørgsmål. Spørgsmålene er blot for, at vi har en ide om hvad det er du ønsker at opnå med børnetestamentet. Skulle du ændre mening vedrørende til- og fravalg i børnetestamentet under processen, kan vi altid foretage disse ændringer under telefoniske samtaler og via mail.
  2. Du kan vælge at bestille det ønskede dokument via vores webshop. Her vælger du blot dokumentet og indtaster kontaktoplysningerne. Dernæst kontakter jeg dig telefonisk og stiller alle relevante spørgsmål.

Uanset hvilken fremgangsmåde du vælger vil vi udarbejde et udkast på baggrund af dine besvarelser, og fremsende dette udkast til dig. I forbindelse med fremsendelsen af udkastet vil vi forsøge at aftale et tidspunkt, hvor vi kan ringe til dig. Formålet med en telefoniske samtale er, at vi dels ønsker at gennemgå indholdet i børnetestamentet med dig, og dels ønsker at tage en generel snak om dine ønsker til børnetestamentet.

Sammen sørger vi for at foretage alle ændringer og tilføjelser, der måtte være. Dernæst fremsender vi en revideret version af børnetestamentet. Når du godkender børnetestamentet i sin helhed sørger vi for at fremsende den endelige version, samt al information vedrørende processen foran vidnerne eller mødet foran notaren.

Vi guider dig således fra første kontakt og indtil alt er afsluttet og gyldigt.

Indkøbskurv
Du har ingen produkter i din kurv!
Subtotal
0,00 DKK
Total
0,00 DKK
Fortsæt med at handle